Praktijk voor Psychosociale Therapie
Florien Linck | Bussum
Vastgelopen? Kom met de hobbels, beren, en andere blokkades op je levenspad, dan kijken wij daar samen naar. Ook je spoken, pijnpunten en knopen in je buik zijn welkom in mijn praktijk.
florien-linck-therapie-bussum

Zelfreflectie - Persoonlijke Groei en Ontwikkeling - Levenswijsheid

Ik begeleid cliënten bij het ontwarren van wat er nu echt speelt. In gesprek en met oefeningen ondersteun ik je proces om van binnenuit in beweging te komen. Voelen, ervaren waar je grenzen liggen, waar je open voor gaat en wat je tegenstaat. Therapie bij mij brengt je meer richting, rust, zin, vreugde en meer creativiteit. Eigen inzicht en wijsheid krijgt aandacht en ruimte.
Voor Wie

Voor Wie

Op allerlei manieren kunnen wij ervaren vast te zitten en ons weinig bezield voelen. Je voelt dat het anders kan, maar komt er zelf niet uit. Je zoekt een begeleider die jou kan helpen jezelf te helpen.

 • Je bent zoekende in je leven en je wilt daar uitgebreider aandacht aan besteden dan dat er in de dagelijkse routine van komt.
 • Je ervaart dat je niet in je kracht staat of voelt je uit balans en je wilt daar verandering in brengen.
 • Je ervaart lichamelijke pijn en hebt het idee dat het niet alleen om fysiek lijden gaat.
 • Een bepaalde emotie heeft je leven in de greep. Je ervaart stress, angst, eenzaamheid, verdriet, somberheid of boosheid.
 • Je hebt last van een winterdip, een gevoel van leegte, drukkende spanning, van een energielek, of het gevoel met je rug tegen de muur te staan.
 • Je hebt affiniteit met, of staat open voor, een integrale mensbenadering.

Ik werk vanuit een integrale mensbenadering in mijn begeleiding. Ton Kuijper, één van mijn opleiders, verwoordt dat als volgt:

“De mens is niet alleen een fysiek wezen, maar draagt ook een mentaal, vitaal en spiritueel bewustzijn in zich. Dit is de binnenwereld. Als we te werk gaan vanuit de integrale mensbenadering, zoeken we in deze binnenwereld naar oplossingen voor problemen. Het doel is dat de mens in zijn eigen kracht kan staan en zichzelf kan helpen. Wij geloven dat elk mens iets in zich heeft waarmee hij in staat is om dingen aan te pakken. Wat dat is, zoek je samen met hem of haar uit tijdens therapiesessies.”

Al wat ik aan kennis en ervaring in mij draag - als mens met eigen levenservaring, als antropoloog, als interviewer van levensverhalen en uiteraard als geschoold psychosociaal therapeut - zet ik, afhankelijk van onze ontmoeting als cliënt en begeleider, in. Door mijn integrale mensbenadering kan de begeleiding verschillende kanten opgaan, altijd in afstemming met wat voor jou goed voelt en nu aan de orde is.

Wat je ook inbrengt, in een kennismakingsgesprek kunnen we ontdekken of ik wat voor je kan betekenen.

Psychosociale Therapie

Psychosociale Therapie

Bij psychosociale begeleiding of counseling ligt de focus op vraagstukken die verband houden met pijn of verdriet die de cliënt inbrengt of meedraagt. De begeleiding kan ook uitgaan van de vraag naar meer inzicht en bewustwording betreffende loopbaan, zingeving en gericht zijn op persoonlijke groei en ontwikkeling.

De psychosociaal hulpverlener of therapeut ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren op weg naar een situatie van herstel en geestelijk en emotioneel welzijn.

Werkwijze

Werkwijze

In mijn praktijk begeleid ik mensen om door inzicht en bewustwording vanuit de ervaren stagnatie (“het probleem”) weer innerlijk in beweging te komen. Naast gespreksvoering zet ik daartoe ook lichaamsgerichte oefeningen in. Om levensenergie die in ons innerlijk beweegt te laten stromen maak ik gebruik van verschillende oefeningen, waaronder het werken met visualisaties en metaforen. Het is voor veel mensen een verrijkende ervaring om dat wat wij onbewust zijn, of moeilijk kunnen benoemen, in beelden te laten spreken en bewust te worden. Dat kunnen ook dromen zijn.

Onze gewoontes, reacties, gedragingen, gedachten en gevoelens hebben onze persoonlijkheid gevormd. Waarin ook de aanpassing die wij als kind zijn gaan doen om ons van liefde en aandacht te verzekeren, ook wel overlevingsstrategie genoemd, terug te vinden is. Wij zijn echter meer dan onze persoonlijkheid. Door innerlijk in beweging te komen kunnen wij meer bezieling ervaren. De ontmoeting met wie de cliënt wezenlijk is krijgt door de sessies heen doorgaans steeds meer ruimte. Daardoor kan de cliënt zich openen om mee te gaan bewegen met levensmogelijkheden (“creëren”) in plaats van zich vast te houden aan het sturen van het leven (“moeten”, “hard werken”). Wat tot meer rust, meer eigenwaarde, meer inspiratie en meer levenslust kan leiden.

Over Florien

Over Florien

Ik vind het fascinerend wat er aan innerlijke wijsheid in ieder mens besloten blijkt te liggen als de ruimte en aandacht daarvoor gezocht en geboden worden. Het is mijn missie om mensen te helpen innerlijk in beweging te komen en zich bewust te worden dat zij de antwoorden op hun levensvragen ín zich dragen.

Al jong had ik een groot verlangen om de wereld te verkennen, mensen te ontmoeten die anders leefden dan hoe ik het van huis uit kende. Als kind gebeurde dat in mijn dagdromen, en in de fantasiespellen met mijn vriendinnetje. Als adolescent begon het eindelijk ook in het echt: op reis gaan. Daar hoorde ook altijd het thuiskomen met nieuwe ervaringen bij. Het integreren van alle indrukken, oud en nieuw, was een onvermijdelijke voortzetting van de reis.

Mijn drijfveer was aanvankelijk het verkennen van andere culturen en samenlevingen. De studie Culturele Antropologie sloot daar goed op aan. Gaandeweg kwam ik echter vooral mijzelf tegen in alle aandacht voor de “ander”. Wie ben ík nou eigenlijk zelf? Wat kan ik, wat raakt mij en wat wil ik? Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en bio-energetica hielpen mij een tijdlang om door een opgebouwde schil van overlevingsstrategieën heen, meer vanuit mijn eigen wezen naar mijzelf, anderen en de wereld te kijken.

Zo rond mijn dertigste ontdekte ik dat ik vooral geboeid was door de individuele levensverhalen van mensen en heb ik jarenlang mensen geïnterviewd over hun leven. Ik maakte daar een mooi portret in gesproken woord van. Ook nadat ik moeder van een zoon en een dochter werd klopte dat werk helemaal bij mij.

Al deed ik het er niet om, voor hun Sprekend Portret geïnterviewd worden bleek voor mensen vaak een ervaring met een therapeutische waarde te zijn. Die kant van de ontmoeting, wat het voor mensen doét om over hun leven te praten en om ervaringen te delen, wakkerde rond mijn vijftigste het verlangen aan naar verdieping op psychologisch gebied om als counselor of coach te kunnen gaan werken. Dat resulteerde in het volgen van een opleiding tot psychosociaal begeleider.

Ik vond een opleiding die het integreren van verschillende benaderingen, verschillende technieken en verschillende invalshoeken stimuleert, naar eigen inzicht en kunnen. Naast methodes die gericht zijn op verandering van patronen van communicatie, gedrag en gedachten waar mensen in vast kunnen lopen, behoorden ook diepte-psychologie en transpersoonlijke (spirituele) bewustzijnsniveaus tot de studie. Door de integrale aanpak, vond ik aansluiting op mijn uitgangspunt in het psychosociale werkveld: de mens in mijn praktijk staat centraal en niet een bepaalde methode of techniek.

De persoonlijke groei en ontwikkeling die ik als student doormaakte bracht mij behalve een diploma ook een innerlijke reis die mij de nodige ervaring bood om dit werk met bezieling aan te gaan. Waar gaat het nu echt om in het leven, en wat hebben wij (onbewust) aan gedragingen en gedachten en overtuigingen ontwikkeld die nu als belasting of belemmering ervaren worden? Sinds ik mijn eigen praktijk voor psychosociale therapie ben begonnen merk ik dat cliënten vaak antwoorden zoeken op levensvragen die vanuit het innerlijk opkomen. En juist die innerlijke wereld boeit mij.

Overzicht Gevolgde Opleidingen

 • 2020-2021 Voice Dialogue & Transformatie Psychologie Opleiding, Instituut Transformatie Psychologie (ITP, Robert Stamboliev)
 • 2020 Psychosociale Basiskennis (PSBK - PLATO eindtermen), Con Amore
 • 2016-2019 Academie Integrale Menswetenschappen (Stichting Psychosociale Opleidingen - SPSO)
 • 1987-1994 Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam

Overzicht Gevolgde Workshops

 • 2020 Focuscentrum Aaffien de Vries: Training voor coaches en hulpverleners
 • 2020 Jungiaanse Coachingsmethode De Reis van de Held: “Het mannelijke en het vrouwelijke in de mens”
 • 2019 Body and Mind Institute: “De kracht van emotioneel bewustzijn”
 • 2019 Phoenix Opleidingen: “Omgaan met angst, woede en weerstand”
Tarieven

Tarieven

 • 050,00 Kennismakingsgesprek van 1 uur
 • 090,00 Sessie van 1 tot 1½ uur
 • 045,00 Sessie van drie kwartier

Mijn tarieven zijn vrijgesteld van btw.

Na elke sessie besteed ik gemiddeld een half uur aan verslaglegging. Sessieverslagen sla ik op in een computerbestand dat alleen voor mij toegankelijk is en door mij uitsluitend gebruikt wordt ter voorbereiding van vervolgsessies.

Vergoeding Zorgverzekeraars

Vergoeding Zorgverzekeraars

Mijn sessies worden door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. De factuur vermeldt alle gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Kijk op de website vergoeding-zorgverzekeraar of jouw verzekeraar erbij staat.

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Mijn lidmaatschap als registerlid bij de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) garandeert mijn kwaliteit als psychosociaal begeleider. Ik ben aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en bij de Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ).

Voor Verwijzers

Voor Verwijzers

Cliënten kunnen zich bij mij aanmelden voor psychosociale therapie zonder schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Ik ben niet verplicht om aan de huisarts of anderen te rapporteren en houd mij aan de wettelijke geheimhoudingsplicht.

Indien ik echter inschat dat een cliënt bij mij niet aan het juiste adres is of dat expertise gewenst blijkt die buiten mijn werkveld valt zal ik altijd de begeleiding beëindigen en, indien van belang, door- of terugverwijzen naar de huisarts. Desgewenst, met schriftelijke toestemming van de cliënt, kan ik mijn bevindingen die daartoe aanleiding geven op schrift stellen ter bevordering van het proces van verdere hulpverlening.

Contact

Contact

Florien Linck
Praktijk: Roemer Visscherlaan 1
1401 RE Bussum

Email: florien.linck@begeleiding.nu
Telefoon: 06-33241168

De praktijk ligt op loopafstand van NS station Naarden-Bussum en vlakbij afslag 7 van de A1.

LVPW RBCZ